Twee percelen infrastructuur
kruising Groenloseweg/Hoebinkweg
te Winterswijk Meddo

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 20 juli 2023 tot 17 augustus 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
kruising Groenloseweg/Hoebinkweg, 7104 GC Winterswijk Meddo
Huidig gebruik:
Verkeer/berm/overhoek
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 505 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen infrastructuur Winterswijk

Update 17-08-2023: Reactietermijn is verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Winterswijk en provincie Gelderland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 augustus 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummers 33926 en 35143 en zaaknummers 5502101 en 5753300 (Verkoop).

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor twee percelen infrastructuur/overhoeken met de gemeente Winterswijk en provincie Gelderland.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur/overhoeken/berm.
 • Vigerende en toekomstige bestemming:
  • Enkelbestemming: agrarisch – cultuurlandschap
  • Dubbelbestemming: archeologie verwachting 2 Toekomstig gebruik conform huidige bestemming en i.c.m. verkeer.
 • Functie, voormalig rijksgebruik: infrastructuur/berm.
 • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg.

 • Kadastrale aanduiding:

  Winterswijk, sectie S, nummer 1120 (142 m2)
  *overdracht aan provincie Gelderland i.v.m. onderdeel
  provinciale weg.
  Winterswijk, sectie S, nummer 1121 (363 m2)
  *overdracht aan de gemeente Winterswijk i.v.m.
  overhoek/berm van de gemeentelijke weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met mede-overheden omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van openbare infrastructuur is een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de provincie de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht t.b.v. de weg. De gemeente is voor de overhoek de enige serieuze gegadigde is en tevens aangrenzend eigenaar.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod