Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 15 augustus 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Update 15 augustus 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomst sluiten met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 15 augustus 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locatie
Voor de volgende locatie gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen aan het Wilhelminakanaal tussen km 39,900 en km 46,000 in de gemeente Oirschot, kadastraal bekend gemeente Oirschot, sectie F, nummers 8300 en 8301 en sectie D, nummers 5440 en 5459 gedeeltelijk, ten behoeve van het houden van een zwemwedstrijd op 1 juli 2023, zaaknummer 5985801, argument 1A: kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de beoogde wederpartij. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locatie kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 15 augustus 2023. Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod