Percelen grond Prinsenbeek F 3191 ged., 3005 ged. en 3204 ged.
gelegen bij Mr. Bierensweg 38
te Prinsenbeek

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 juli 2023 tot 9 augustus 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen bij Mr. Bierensweg 38, Prinsenbeek
Huidig gebruik:
Erf, tuin en weiland
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 185 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen Prinsenbeek F 3191 gd, 3005 gd, 3204 gd, totaal groot ong. 185 m2 bij Mr. Bierensweg 38 te Prinsenbeek

Update 09-08-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 augustus 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00000898 (Verkoop), de percelen Prinsenbeek F 3191 gd, 3005 gd, 3204 gd, totaal groot ong. 185 m2 bij Mr. Bierensweg 38 te Prinsenbeek".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen Prinsenbeek F 3191 gd, 3005 gd, 3204 gd, totaal groot ong. 185 m2 bij Mr. Bierensweg 38 te Prinsenbeek.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel erf, tuin en weiland
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Prinsenbeek F 3191 gd, 3005 gd, 3204 gd
  • Perceeloppervlak: 185 m2
  • Vigerende bestemming: Wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: Wonen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is destijds met meer aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Dit perceel resteerde na de aanlegwerkzaamheden en is in gebruik gebleven bij de aanliggende eigenaar.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar de Mr. Bierensweg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aanliggende eigenaar tevens gebruiker van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze oppervlakte gelegen tussen zijn kavel/eigendom en de Mr. Bierensweg.

Het totaal wordt al jarenlang als één kavel en als erf, tuin en weiland gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod