Percelen infrastructuur
nabij de Oosterringweg te Bant en Bremerbergweg te Biddinghuizen
te Bant en Biddinghuizen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 juli 2023 tot 9 augustus 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Oosterringweg te Bant en Bremerbergweg te Biddinghuizen, 8314, 8256 Bant en Biddinghuizen
Huidig gebruik:
Verkeer
Bestemming:
Verkeer/groen
Perceelgrootte:
ca. 10.423 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen infrastructuur omgeving Bant en Biddinghuizen

Update 10-08-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Flevoland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 augustus 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35318 en zaaknummer 5762631 (Verkoop).

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor 15 percelen infrastructuur met de provincie Flevoland.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
  • Vigerende en toekomstige bestemming: Verkeer & Groen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: infrastructuur. Fietspad/provinciale weg.
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg.
  • Kadastrale aanduiding:
    Noordoostpolder, sectie G, nummer 2839 (groot 2.350 m2), Noordoostpolder, sectie G, nummer 1998 (groot 2.263 m2), Noordoostpolder, sectie G, nummer 1736 (groot 825 m2), Noordoostpolder, sectie F, nummer 1992 (2.774 m2), Dronten, sectie D, nummer 1600 (groot 8 m2), Dronten, sectie D, nummer 1601 (groot 177 m2), Dronten, sectie D, nummer 1602 (groot 354 m2), Dronten, sectie D, nummer 1671 (groot 500 m2), Dronten, sectie D, nummer 1672 (groot 8 m2), Dronten, sectie D, nummer 1673 (groot 39 m2), Dronten, sectie D, nummer 1676 (groot 210 m2), Dronten, sectie D, nummer 1677 (groot 8 m2), Dronten, sectie D, nummer 1678 (groot 495 m2), Dronten, sectie D, nummer 1146 (groot 356 m2), Dronten, sectie D, nummer 1164 (groot 56 m2).

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de provincie Flevoland, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van openbare infrastructuur is een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de provincie de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod