Perceel grond ten behoeve van infrastructuur
gelegen op de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan
te Enschede

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 11 juli 2023 tot 8 augustus 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen op de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan, 7514 Enschede
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 120 m²

Voornemen tot overeenkomst: Een perceel grond ten behoeve van infrastructuur, gelegen op de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan te Enschede

Update 10-08-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Enschede.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 augustus 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35660 (Verkoop), een perceel grond ten behoeve van infrastructuur, gelegen op de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan te Enschede.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond gelegen op de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan te Enschede.

  • Omschrijving type vastgoed: het betreft een perceel grond wat in gebruik is voor infrastructuur te weten de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan te Enschede
  • Kadastrale aanduiding: Enschede, sectie K, nummer 158
  • Perceeloppervlak: 120 m²
  • Vigerende bestemming: verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het betreft een perceel grond wat deel uitmaakt van de splitsing Hengelosestraat/Noorderbaan te Enschede
  • Ontsluiting van het vastgoed: Hengelosestraat/Noorderbaan

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Enschede, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon:
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod