Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst gesloten op dinsdag 8 augustus 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Update dinsdag 8 augustus 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomst sluiten met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 8 augustus 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen op het militair oefenterrein Havelte West, ten behoeve van het houden van een jeugdkamp met 25 á 35 personen in de periode van 14 juli 2023 13:00 uur tot en met 16 juli 2023 13:00 uur, zaaknummer 5909764, argument 1A: kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Een oppervlakte grond, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummer 1172 gedeeltelijk, ten behoeve van het houden van het evenement Karren Maar op
5 augustus 2023, zaaknummer 5974588, argument 1A: kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Een oppervlakte grond, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie B, nummer 2846 gedeeltelijk, ten behoeve van een verlenging van een huurovereenkomst met een einddatum van 31-12-2034, zaaknummer 1480704, argument 1E: Actueel kader uitgifteproces van de afdeling Verhuur: zittende gebruiker;

• Een oppervlakte grond op de waterkering bij Emmadorp, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie U, nummer 21 gedeeltelijk, ten behoeve van het aanbrengen van verhardingen, straatmeubilair en een overkapping in het kader van het project Versterk de Scheldekust, zaaknummer 5858988, argument 1A: Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,-).

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 8 augustus 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod