Uitbreiding van laad- en loskade Haventerrein Twente
Gelegen nabij de Columbus
te Almelo

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 25 juli 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen nabij de Columbus, 7609 RM Almelo
Huidig gebruik:
Oever
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 0.39.07 ha

Uitbreiding laad- en loskade.

Update 25 juli 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst sluiten voor een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie T, nummer 429 gedeeltelijk, ten behoeve van een oppervlakte van ca. 3.907 m2, zoals schetsmatig weergegeven op de afbeelding bij deze publicatie. Het erfpachtrecht wordt verondersteld te zijn ingegaan op 1 februari 2022, met als einddatum 30 november 2063. Het betreft een uitbreiding van een op 19 juli 2017 door de Staat uitgegeven erfpachtrecht aan het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Dit erfpachtrecht is in de registers van het kadaster geregisterd onder nummer Hyp4 deel 71136/191.

Andere partijen konden voor dinsdag 25 juli 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op het kadastrale perceel:
Gemeente Ambt-Almelo, sectie T, nummer 429 gedeeltelijk, gelegen aan de oostzijde van de zijtak van het Twentekanaal tussen kmr. 9.100 en 9.250.

Het betreffende gedeelte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een de bestemming als bedrijventerrein, specifiek als laad- en loskade.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Erfpachtvoorwaarden materiaal beheer Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) tweeduizendnegen 2009). Het betreft dezelfde voorwaarden van toepassing op het oorspronkelijke erfpachtrecht waar deze uitgifte een uitbreiding van betreft. Eventuele overige bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het oorspronkelijke erfpachtrecht zijn eveneens van toepassing op deze uitbreiding.

De uitbreiding van het bestaande erfpachtrecht wordt verondersteld te zijn ingegaan op 1 februari 2022, met als einddatum 30 november 2063. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Dhr. J. van de Venn
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod