Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse locaties

Gegund

De meldingenlijst gesloten op dinsdag 25 juli 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Update 25 juli 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 25 juli 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen nabij Rijksweg A 28 nabij Beukenallee, ter hoogte van huisnummer 31 te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie N, nummer 4544 gedeeltelijk, ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen, zaaknummer 5789410, argument 1.D: Gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond van het oefenterrein Vlaskakkers, ten behoeve van een test voor een onderzoek naar wagenziekte met 1 auto in de periode van 26 juni t/m 28 juli 2023, zaaknummer 5935909, argument 1.A: kortdurend gebruik;

• Een oppervlakte grond nabij rijksweg 28 (A28), op verzorgingsplaats Zeijerveen nabij km 176,9-177 links in de gemeente Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie AC, nummer 585 gedeeltelijk, ten behoeve van het aanleggen van een mantelbuis met middenspanningskabels middels een open ontgraving, een gestuurde boring, een boogboring en een persing, zaaknummer 5756310, argument 1.D: Gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen op 't Kopje van Kanada te Terneuzen, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie K, nummers 1601, 2328 en 675 gedeeltelijk, ten behoeve van het houden van het Festival de Ballade op 7, 8 en 9 juli 2023, zaaknummer 1485116, argument 1.A: kortdurend gebruik.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 25 juli 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod