Percelen (openbaar) groen, waterlopen en wegen
gelegen aan de Hogesnelheidslijn en Rijksweg A16
te Zevenbergschen Hoek en Moerdijk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 27 juni 2023 tot 25 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Hogesnelheidslijn en Rijksweg A16, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk
Huidig gebruik:
(openbaar) groen, natuur, waterlopen en wegen
Bestemming:
groen, natuur, water en verkeer
Perceelgrootte:
ca. 210.000 m²

Voornemen tot overeenkomst: percelen (openbaar) groen, waterlopen en wegen in de gemeente Moerdijk

Update 25-07-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Moerdijk.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 25 juli 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26098 (Verkoop), Percelen (openbaar) groen, waterlopen en wegen in de gemeente Moerdijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de Percelen (openbaar) groen, waterlopen en wegen in de gemeente Moerdijk.

  • Omschrijving type vastgoed: (openbaar) groen, waterlopen en wegen
  • Kadastrale aanduiding: Zevenbergen D 2196, D 2201, D 1945, D 1944, D 1241, D 1242, D 1243, D 821, D 862, D 863, D 864, D 512, D 2270, D 2251, D 2307, D 2305, D 2178, D 2245, D 2359, D 2269, N 1597 ged., N 1581, O 2175, O 2224 ged., O 1831, O 2106, O 2225, O 2173, O 941.
  • Perceeloppervlak: ongeveer 21 ha.
  • Vigerende bestemming: Groen, natuur, water en verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: Groen, natuur, water en verkeer
  • Ontsluiting van het vastgoed: via diverse bestaande aangrenzende wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Moerdijk, omdat hiervoor diverse bestuursovereenkomsten zijn aangegaan met de Staat ((Infrastructuur en Waterstaat) en er vergaande contractuele overeenstemming is bereikt.

De percelen (openbaar) groen, waterlopen en wegen zijn al in gebruik, beheer en onderhoud bij de gemeente en de eigendom diende nog te worden overgedragen.
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze gronden. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen de gemeente in aanmerking komt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod