Percelen grond
Langs de A1/A6
te Muiden

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 22 juni 2023 tot 20 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Langs de A1/A6, te Muiden
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
Enkelbestemming: deels Natuur – 1 en deels Agrarisch met waarden. Dubbelbestemming: deels Waarde - Archeologie 5 en deels Waarde – Archeologie 4
Perceelgrootte:
ca. 49.385 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond nabij de A1/A6

Update 20-07-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 juli 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017845 (Verkoop), ruiling percelen grond provincie Noord-Holland Muiden e.a. Rijksweg A1/A6 SAA".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor percelen grond gelegen nabij de A1/A6 nabij Muiden.
- Omschrijving type vastgoed: percelen grond .
- Kadastrale aanduiding: gemeente Muiden, sectie G, nummers 891, 894, 1048, 1053, 1063, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1194 en 1195, en gemeente Hilversum, sectie A, nummers 2274 en 2275.
- Perceeloppervlak: totaal circa 49.385 m2.
- Vigerende bestemming: Enkelbestemming: deels Natuur – 1 en deels Agrarisch met waarden. Dubbelbestemming: deels Waarde - Archeologie 5 en deels Waarde – Archeologie 4.
- Toekomstige planologische bestemming: Hetzelfde als de vigerende bestemming.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod