Marktdag 2023
programma OER
te Amersfoort

Marktconsultatie
Marktdag 2023 programma OER 0

Objectinformatie

Adres:
programma OER, marktdag 2023 te Amersfoort

Marktdag 2023 programma OER

Programma informatie
Datum: 9 oktober 2023
Tijd: 09.30 – 14.00 (inloop vanaf 08.30)
Locatie: De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61 Amersfoort
Programmateam: Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) & Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS BEREIKT!
Door de grote belangstelling zitten we aan het maximale aantal deelnemers dat de gekozen locatie aankan. Mocht u nog steeds interesse hebben in deze marktdag dan horen wij dat alsnog heel graag. We hanteren een reservelijst maar ook om te onderzoeken of er behoefte is aan meer van dit soort Marktdagen.

Marktdag 2023 Programma OER
Voor het Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) organiseert het gezamenlijke programmateam op maandag 9 oktober de marktdag programma OER 2023. De samenwerkende uitvoeringsorganisaties RWS, RVO en RVB zullen hier toelichting geven over het doel, scope en tijdlijn van het programma. Daarnaast zal er een overzicht worden gepresenteerd van het aantal en type locaties dat in de pijplijn zit en binnenkort verwacht kan worden.
De projecten die voortkomen uit Programma OER worden, in meer of mindere mate, gekenmerkt door een aantal specifieke praktijk technische en organisatorische uitdagingen zoals o.a. netinpassing, participatie en de minimale grootte van percelen voor een sluitende business case. Het programmateam nodigt marktpartijen dan ook graag uit om mee te denken over deze uitdagingen. Hiertoe zal het hoofdprogramma bestaan uit een aantal deelsessies waarin de mogelijkheid wordt geboden om op diverse thema’s de dialoog aan te gaan. Thema’s die behandeld zullen worden zijn:

• Medegebruik van RWS areaal en randvoorwaardenVOL (RESERVELIJST)
Projectontwikkeling langs auto- en waterwegen brengt specifieke veiligheidseisen met zich mee voor ontwerp en uitvoering. Voldoen aan deze veiligheidseisen is een randvoorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. Daarnaast kunnen er gebied specifieke aspecten zijn die van invloed zijn op de business case zoals b.v. de afwezigheid van geleiderail en de mogelijkheden om deze te laten plaatsen voor het project.

• Netcongestie en -inpassingVOL (RESERVELIJST)
Eén van de grootste huidige barrières voor de (snelle) realisatie van hernieuwbare elektriciteitsopwekking is netcongestie. Afhankelijk van de regio kunnen projecten niet altijd gelijk aan gesloten worden op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Diverse technische en organisatorische oplossingen zijn natuurlijk denkbaar die het net gedeeltelijk of geheel kunnen ontlasten zoals b.v. batterijopslag en lokale afname. Echter brengt elke optie eigen uitdagingen met zich mee.

• ParticipatieVOL (RESERVELIJST)
Lokale participatie is een randvoorwaarde bij het tot stand brengen van hernieuwbare energieprojecten. Afhankelijk van de betrokken stakeholders kan hier al in meer of mindere mate een framewerk voor zijn maar in andere gevallen zal er meer organisatie voor nodig zijn om relevante partijen bij elkaar te brengen. De grote vraag is waar in het traject dit het beste kan gebeuren en door wie dit getrokken wordt.

• Tenderen en gronduitgifte - VOL (RESERVELIJST)
Als uit de voorverkenning blijkt dat een areaal (of serie aan arealen) een goede potentie heeft om ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor projectontwikkeling, dan wordt de grond via een tender aangeboden aan de markt. Er zijn echter meerdere manieren en momenten waarin dit proces gestart en belopen kan worden afhankelijk van bijvoorbeeld de aard van het gebied, de betrokken stakeholders en de duidelijkheid van de (potentiële) businesscase. Om de keuzes hierin te stroomlijnen horen wij ook graag wat in welke situatie het beste aansluit op de vragen van marktpartijen.

De bevindingen uit deze deelsessies zullen worden meegenomen in de evaluatie van welke rijksgronden, en de wijze waarop deze, worden aangeboden ten behoeve van opwek van hernieuwbare energie.
Voor meer informatie zie het programma (nader te publiceren).

Voor wie?
Deze marktdag is bedoeld voor marktpartijen die ervaring hebben met, of kennis hebben over, het ontwikkelen, financieren, exploiteren, bouwen en onderhouden van grootschalige hernieuwbare energieprojecten (zon, wind of anders). Hieronder verstaan wij ook coöperatieve ontwikkelaars en hun adviseurs vanwege het belang dat gehecht wordt aan participatie, financiële participatie en lokaal eigendom. Ook andere partijen die informatie kunnen verschaffen over energieprojecten worden uitgenodigd om aan de marktdag deel te nemen.

Aanmelden & Vragen
Inschrijven kan tót 2 oktober 2023 met het aanmeldformulier via het volgende emailadres:
postbus.rvb.marktdagOER@rijksoverheid.nl

Netwerksessie Dromen en Daden Rijkswaterstaat
De Marktdag Programma OER wordt in tandem georganiseerd met de Netwerksessie Dromen en Daden Rijkswaterstaat die op 9 oktober van 14:00 -19:00 in de Rijtuigenloods te Amersfoort plaatsvindt. Wij vernemen graag of u interesse heeft dit evenement óók bij te wonen.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten https://www.energieoprijksgrond.nl/ en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving.

Belangrijke datums

begin november: Publicatie verslag marktdag

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (237 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie & Projecten
Contactpersoon: dhr. Heijdt
E-mailadres: Postbus.RVB.MarktdagOER@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod