Percelen grond ten behoeve van infrastructuur
gelegen aan de Achterweg
te Katwijk

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 20 juni 2023 tot 18 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Achterweg, Katwijk
Huidig gebruik:
Infrastructuur/verkeer
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 2.321 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond ten behoeve van infrastructuur

Update 18 juli 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de provincie Zuid-Holland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 18 juli 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35851 (Verkoop), Perceel grond ten behoeve van infrastructuur S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de verkoop van twee percelen grond gelegen aan de Achterweg te Katwijk. Deze overeenkomst omvat tevens een tijdelijk recht van opstal voor omliggende gronden.

  • Omschrijving type vastgoed: het betreft percelen grond die in gebruik zijn ten behoeve van (de aanleg van) infrastructuur, te weten de aansluiting van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst op de N206/Rijnlandroute.
  • Adres: gelegen aan de Achterweg te Katwijk
  • Kadastrale aanduiding te verkopen percelen: Valkenburg Zuid-Holland, sectie A, nummers 6007 en 6008
  • Perceeloppervlak te verkopen gronden: 2.321 m2
  • Perceeloppervlak tijdelijk recht van opstal: 7.843 m2
  • Vigerende bestemming te verkopen percelen: verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming te verkopen percelen: verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het betreft gronden die onderdeel uitmaken van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg
  • Ontsluiting van het vastgoed: Achterweg/N206

Toelichting onderhandse verkoop en vestiging tijdelijk recht van opstal
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst voor verkoop en de vestiging van een tijdelijk recht van opstal aan te gaan met de provincie Zuid-Holland, omdat de onroerende zaken zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur welke in opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt gerealiseerd.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M. Gort
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod