Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst gesloten op donderdag 11 juli 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen

Update 11 juli 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor donderdag 11 juli 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen in de uiterwaarden te Westervoort, ten behoeve van het plaatsen van enkele publiek toegankelijke bankjes, gemeente Westervoort, sectie A, nummers 5777 en 7493 allen gedeeltelijk, sectie B nummer 1440 gedeeltelijk zaaknummer 4886679, argument 1A: kleine oppervlakte (max. 1 ha) en een lage tegenprestatie (tot € 1.500,00);

• Een oppervlakte grond gelegen nabij de Trintelhaven in de gemeente Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie R, nummer 172 gedeeltelijk, ten behoeve van Land Art Flevoland wat plaats vindt op 3 en 4 juni 2023, zaaknummer 5901108, argument 1A: Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Een oppervlakte grond gelegen in het Markermeer in de gemeente Hoorn, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie H, nummer 36 gedeeltelijk, in de periode van 17 t/m 19 augustus 2023, zaaknummer 5895015, argument 1A: Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Een oppervlakte grond van OTCRIJ door RAV Brabant MWN ten behoeve van het opleiden en onderhouden van de rijvaardigheid van ambulancechauffeurs, zaaknummer 5923967, argument 1A: Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 11 juli 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod