Voormalige branderij “De Hoop”
Noordvestsingel 87
te Schiedam

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Noordvestsingel 87, 3119 DC Schiedam
Huidig gebruik:
Leeg
Bestemming:
Enkelbestemming Wonen; a. Wonen en b. Bed & breakfast
Oppervlakte (BVO):
ca. 535 m²
Perceelgrootte:
ca. 405 m²
Bouwjaar:
ca. 1874

Voormalige branderij met woonbestemming aan de rand van het historische centrum van Schiedam

Let op: dit object wordt aangeboden door de gemeente Schiedam en valt daarmee buiten de verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

Omschrijving
De voormalige branderij is aangewezen als Rijksmonument en is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordvest en maakt deel uit van een hele rij branderijen die in de jaren zeventig van de negentiende eeuw hier zijn gebouwd.

Dit pand is gebouwd circa 1874 in eclectische stijl. Het object bestaat in de huidige indeling uit een opslagruimte op de begane grond en een woonruimte op de verdieping met dakterras.

Ligging
Gelegen aan de rand van het historische centrum aan de kade van het water van de Noordvest.

Mogelijkheden en bestemming
Het gehele object heeft een woonbestemming.

Verkoopprocedure
De gemeente Schiedam biedt geïnteresseerde (markt)partijen de mogelijkheid om behalve een onvoorwaardelijke bieding, ook een bieding onder gebruikelijke voorwaarden uit te brengen. Potentiële kopers kunnen alleen schriftelijk een bod uitbrengen op de onroerende zaak door middel van het originele biedingsformulier dat in een gesloten envelop bij de verkopende makelaar wordt afgegeven, bezorgd of ge-e-maild.

Plan/Visie
Er dient een korte visie of plan te worden overlegd bij de bieding aan de hand van de gestelde vragen / onderwerpen op het biedingsformulier, waaruit duidelijk blijkt wat uw plannen zijn met de onroerende zaak (bestemming). Het hoeft geen gedetailleerd uitgewerkt plan te zijn op Voorlopig Ontwerp niveau. Een globaal plan is voldoende, zolang die wel concreet antwoord geeft op de gestelde vragen en onderwerpen (maximaal 4 A4tjes voor tekst en eventueel beeldmateriaal).

Voorbehouden
Het vastgoed wordt door de gemeente Schiedam aangeboden onder twee voorbehouden:
- Voorbehoud van screening in het kader van de integriteit van de potentiële koper(s) (op basis van de Wet Bibob en de Bibob beleidsregels Gemeente Schiedam 2015);
- Voorbehoud van een bestuurlijk besluit van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam tot definitieve gunning.

Gunning
Wanneer de biedingen zijn uitgebracht wordt de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke biedingen onderzocht. De gemeente Schiedam kijkt dan voornamelijk naar de hoogte van het bod, het ingediende plan/visie, maar ook naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vervolgens wordt bepaald wat een aanvaardbare bieding is en of de onroerende zaak kan worden gegund, rekening houdend met de benodigde Bibob procedure en uitkomst.

Bijzonderheden
- In de koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bedingen (clausules) worden opgenomen (niet-limitatief), zoals: asbest, bodemverontreiniging, geluid, fundatie, ouderdom, niet zelfbewoningsclausule, ‘as is, where is’ en monumentale status.
- Levering: Het object wordt in de huidige staat verkocht. De verkoper zal op geen enkele wijze bijdragen in de kosten voor eventuele aanpassingen en/of herstel van de opstallen en/of de grond. Verder zal de gemeente een herstelplicht van het object opnemen als extra beding in de koopovereenkomst, waardoor het onderhoud van het monument wordt gewaarborgd.
- Milieu: Verkoper heeft diverse onderzoeken (asbest, bodem etc.) laten uitvoeren, die kunnen worden geraadpleegd. Voor de inhoud van deze rapportages kan zij verder niet instaan.
- Bedingen: De gemeente behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het beoogde gebruik van de koper extra bedingen op te nemen in de koopovereenkomst met betrekking tot bijvoorbeeld doorverkoop (anti-speculatiebeding), bewoning, restauratieplicht etc.

Kandidaten die zich registreren bij de makelaar kunnen via een account op move.nl inzage krijgen in de door verkoper beschikbaar gestelde informatie. Voor de volledigheid van deze informatie staat verkoper niet in en er wordt u dan ook voldoende gelegenheid gegeven nadere informatie te rechercheren. Ook is er gelegenheid tot het doen uitvoeren van uw eigen taxatie, aankoopbegeleiding door uw eigen makelaar en/ of nader bouwkundig onderzoek.

Meer informatie
Voor meer informatie over het object wordt verwezen naar Funda. Tevens kunt u bij vragen contact opnemen met Anke Bodewes makelaardij.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Anke Bodewes makelaardij
Contactpersoon: Mw. C. van Veen
Telefoon: 010 246 44 44
E-mailadres: info@ankebodewes.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod