(Her-)uitgifte perceel grond langs de Strandweg te Nes (Ameland) ten behoeve van behouden café-restaurant Het Kompas (voorheen ’t Baken)
Strandweg 53
te Nes

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 4 juli 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Strandweg 53, 9163 GL Nes
Huidig gebruik:
Oppervlakte grond als ondergrond voor café-restaurant Het Kompas (voorheen ’t Baken)
Bestemming:
Ondergrond voor café-restaurant Het Kompas (voorheen ’t Baken)
Perceelgrootte:
ca. 0.08.74 ha

(Her-)uitgifte erfpachtrecht ondergrond voor behouden café-restaurant Het Kompas (voorheen ’t Baken).

Update dinsdag 4 juli 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een recht van erfpacht heruitgeven voor het perceel grond gelegen aan de Strandweg te Nes (Ameland), kadastraal bekend gemeente Nes Ameland, sectie A, nummer 3163 gedeeltelijk voor de duur van 30 jaar, gerekend te zijn ingegaan 1 mei 2023 tot en met 30 april 2053.

Andere partijen konden voor dinsdag 4 juli 2023, 12:00 uur bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de (her-)uitgifte van het erfpachtrecht voor deze locatie.

Locatie
De locatie is gelegen op het kadastraal perceel: gemeente Nes Ameland, sectie A, nummer 3163 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het in eigendom behouden van café-restaurant Het Kompas (voorheen ’t Baken).

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een recht van erfpacht met de beoogde wederpartij.
Op dit erfpachtrecht worden de Algemene erfpachtvoorwaarden materieelbeheer Rijkswaterstaat RVB 2020 van toepassing. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 30 jaar.
Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de zittende erfpachters en eigenaren van café-restaurant Het Kompas (voorheen ’t Baken). Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een recht van erfpacht voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: De heer Dirks
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod