Percelen nabij het Twentekanaal te Almen
Scheggertdijk 8a
te Almen

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 4 juli 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Scheggertdijk 8a, 7218 NA Almen
Huidig gebruik:
Bedrijventerrein met loods en tuin bij bedrijfswoning
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 0.07.55 ha

Huurafhankelijk recht van opstal voor twee percelen nabij het Twentekanaal te Almen.

Update 4 juli 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst en een overeenkomst voor het vestigen van huurafhankelijk recht van opstal te sluiten, beide voor de duur van 20 jaar, ingaand op 1 januari 2025 en eindigend op 31 december 2044. Dit geldend voor de percelen kadastraal bekend als gemeente Almen, sectie D, nummers 3235 en 3236, gelegen aan de Scheggertdijk te Almen, nabij het Twentekanaal.

Andere partijen konden voor dinsdag 4 juli 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op de kadastrale percelen: gemeente Almen, sectie D, nummers 3235 en 3236 gedeeltelijk.

Het reeds bebouwde perceel, gemeente Almen, sectie D, nummer 3235, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het daarop hebben van een (gedeelte van) een loods. De gebruiker verplicht zich, niet tot uitbreiding van de bestaande bebouwing over te gaan.

Het reeds onbebouwde perceel, gemeente Almen, sectie D, nummer 3236, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als onbebouwde grond.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst en een overeenkomst tot het sluiten van een huurafhankelijk recht van opstal met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene voorwaarden huurovereenkomst ongebouwde onroerende zaak met huurafhankelijk recht van opstal Rijksvastgoedbedrijf 2022). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 20 jaar, ingaande op 1 januari 2025 en eindigend op 31 december 2044. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: De heer J. van de Venn
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod