Pachtgronden IJsselmeerpolders 2023 – kavel 9
Buizerdweg
te Lelystad

Pacht

De inschrijving is gesloten op 4 september 2023.

0

Objectinformatie

Adres:
Buizerdweg, Lelystad
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 16.33.60 ha

Geliberaliseerde pacht in de IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 18 kavels in de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de Wieringermeer. In totaal gaat het om circa 375 hectare met de bestemming agrarische doeleinden.

Ligging kavel 9
Kavel 9, administratief bekend als de kavels C 12 en C 13, beide gedeeltelijk, gelegen aan de Buizerdweg te Lelystad en heeft een oppervlakte van circa 16.33.60 ha.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluiten worden gebruikt als bedrijfsmatige weidegrond voor vee.
De pachtperiode voor twee gedeelten van de kavel is één jaar.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot 4 september 2023 11:59 uur online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 16 oktober 2023 plaatsvinden.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Tot uiterlijk woensdag 30 augustus 2023, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.rvb.oi.IJsselmeerpolders@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod