Bedrijfsperceel nabij A9
Provincialeweg
te Uitgeest

Verkocht

Vanaf 20 juni 2023 tot 3 oktober 2023 11:00 uur was het digitale biedboek bestelbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Provincialeweg, 1911 MB Uitgeest
Huidig gebruik:
Tijdelijk in gebruik gegeven aan een hondenopvang
Bestemming:
Bedrijf
Perceelgrootte:
ca. 1.649 m²
Transactieprijs:
€ 83.221,-

Bedrijfskavel te Uitgeest

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt te koop aan een bedrijfskavel nabij A9 aan de Provincialeweg te Uitgeest. Het perceel wordt verkocht via een openbare inschrijving.

Omschrijving
Het perceel is ongeveer 1.649 m2 groot en onbebouwd.

Ligging
Het object is centraal tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar gelegen. Het is goed bereikbaar door de ligging aan de op- en afrit van de A9 richting Schiphol en Alkmaar. De ontsluiting van het perceel verloopt via de zuidzijde van de Provincialeweg.

De toegangsweg tot het perceel betreft een doodlopende weg. De bebording op de locatie en het Biedboek geven onterecht aan dat dit een fietspad betreft. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat de bebording wordt gecorrigeerd.

Mogelijkheden en bestemming
Voorheen was er een dienstwoning aanwezig op het perceel. Deze is medio 2020 gesloopt. Nieuwe bebouwing is enkel mogelijk indien dit ten behoeve van hetzelfde bedrijf als naastgelegen perceel Uitgeest sectie HA nummer 81 is, waar zich een Provinciaal steunpunt bevindt. In de huidige situatie past bebouwing door een andere partij dan de Provincie Noord-Holland daarom niet binnen het bestemmingsplan.

De bestemming van het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Uitgeest’, waarvan het basisplan is vastgesteld op 27 juni 2013 en het reparatieplan is vastgesteld op 8 december 2014 luidt: enkelbestemming ‘Bedrijf’. Dit omvat de uitoefening van een bedrijf uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Tevens kent het object de functieaanduiding ‘opslag’, waardoor het object uitsluitend voor opslag mag worden gebruikt. Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is volgens het bestemmingsplan buitenopslag niet toegestaan. Voor nadere vragen over de bestemming wordt verwezen naar de gemeente en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
Het object zal verkocht worden via een openbare inschrijving met onvoorwaardelijke biedingen.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek.

Meer informatie
Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (161 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G.B.L. Hameleers
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod