Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse locaties

Gegund

De meldingenlijst gesloten op dinsdag 20 juni 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Update 20 juni 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomst sluiten met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor donderdag 20 juni 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond langs de rijksweg N35, tussen km 23,1 en 23,2 HRL aan de Nijverdalseweg 11 in Mariënheem, kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie P, nummer 1910 gedeeltelijk, ten behoeve van het uitbreiden van een uitsluitingsweg, zaaknummer 5846939, argument 1A: kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Oppervlakte grond aan de linkerzijde van Rijksweg A58 nabij hmp 122.8 gelegen aan de Bathpolderweg 39 te Rilland in de gemeente Reimerswaal, Kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie T, nummer 156 gedeeltelijk, ten behoeve van aanleggen van mantelbuizen inclusief MS-kabels door middel van een gestuurde boring ten behoeve van een grootverbruik aansluiting op een zonnepark, zaaknummer 4327712, argument 1A: kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Oppervlakte grond aan de linkeroever van de Waal nabij kmr 883.605 in de gemeente Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie C, nummer 9070 gedeeltelijk, ten behoeve van voor het opbouwen en afbreken van het evenemententerrein "De Kaaij" editie 2023,zaaknummer 5032621, argument 1A: kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locatie kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 20 juni 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod