Percelen grond
Langs de Rijksweg A27
te Hilversum

Verkocht

Vanaf 13 juni 2023 tot 11 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Langs de Rijksweg A27, te Hilversum
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
Perceelgrootte:
ca. 352.813 m²

Voornemen tot overeenkomst: Hilversum Rijksweg A27 gronden

Update 11-7-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Hilversum.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 11 juli 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00013793 (Verkoop), Hilversum Rijksweg A27 gronden ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen grond met verder toebehoren, gelegen aan en langs de Rijksweg A27 te Hilversum, zijn tezamen groot ongeveer 352.813 m2.

- Omschrijving type vastgoed: percelen grond met infra, berm en groen/natuur
- Adres: aan en langs de Rijksweg A27 te Hilversum
- Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend (eventueel belast met zakelijk rechten):
gemeente Hilversum, Sectie D, nummers:

 • 3706, groot 62.600 m2;
 • 4353, groot 4.741 m2;
 • 4354, groot 6.210 m2;
 • 4355, groot 186 m2;
 • 4356, groot 3.646 m2;
 • 4358, groot 8.112 m2;
 • 4360, groot 28.179 m2;
 • 4361, groot 4.567 m2;
 • 4362, groot 433 m2;
 • 4363, groot 1.775 m2;
 • 4365, groot 2 m2;
 • 4366, groot 33.351 m2;
 • 4374, groot 1.162 m2;
 • 4375, groot 10.937 m2;
 • 4376, groot ongeveer 1.756 m2;
 • 4377, groot 821 m2;
 • 4378, groot 40.041 m2;
 • 4382, groot 123.955 m2;
 • 4383, groot 15.680 m2;
 • 4384, groot 811 m2;
 • 4388, groot 2.143 m2;
 • 4389, groot 1.622 m2;
 • 4391, groot 83 m2.

-Perceeloppervlak: ca. 352.813 m2
- Vigerende bestemming: Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
- Toekomstige planologische bestemming: Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
- Functie, voormalig rijksgebruik: Weg, berm en natuur

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Hilversum.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod