Twee percelen grond
gelegen achter de woning Baanhoek 56
te Sliedrecht

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 25 mei 2023 tot 22 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen achter de woning Baanhoek 56, 3361 GL Sliedrecht
Huidig gebruik:
Tuin/erf
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 103 m²

Voornemen tot overeenkomst: twee percelen grond achter de Baanhoek 56 te Sliedrecht

Update 22 juni 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar tevens huurder van de percelen grond.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 22 juni 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 30462 (Verkoop), twee percelen grond achter de Baanhoek 56 te Sliedrecht S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen grond achter de woning Baanhoek 56 te Sliedrecht.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond.
  • Adres: achter de woning Baanhoek 56 te Sliedrecht.
  • Kadastrale aanduiding: Sliedrecht K 2775 en 2776.
  • Perceeloppervlak: 103 m2.
  • Vigerende bestemming: deels enkelbestemming Wonen-1, deels gebiedsaanduiding Geluidzonde - industrie - De Staart en deels vrijwaringszone - Dijk - 1.
  • Ontsluiting van het vastgoed: niet vrij toegankelijk en enkel bereikbaar via het aangrenzende perceel, welke geen eigendom is van de Staat. Het aangrenzende perceel is gedeeltelijk bebouwd.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar tevens huurder, aangezien de te verkopen percelen grond niet vrij toegankelijk en omsloten zijn door de percelen grond van aangrenzend eigenaar.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod