Percelen grond/water (overhoeken) t.b.v. infra structurele werken
in de gemeente Groningen
te Ten Boer, Groningen, Haren, Hoogkerk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 17 mei 2023 tot 16 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
in de gemeente Groningen, 9700 Ten Boer, Groningen, Haren, Hoogkerk
Huidig gebruik:
verkeer/water
Bestemming:
verkeer/water
Perceelgrootte:
ca. 25.510 m²

Voornemen tot overeenkomst: Grond, water t.b.v. Infrastructurele werken in de Gemeente Groningen

Update 19 juni 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Groningen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 16 juni 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34222, zaaknummer 5577525 (Verkoop), Project infrastructurele werken in de gemeenten Ten Boer, Groningen, Haren en Hoogkerk.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de kadastrale afwikkeling van percelen infrastructuur grond/water, gelegen in de gemeenten Ten Boer, Groningen, Haren en Hoogkerk (zie ook de bijlagen).

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur (verkeer/water).
  • Kadastrale aanduiding en bestemming:
    Gemeente Ten Boer: sectie K, nr. 1766, groot 900 m2, bestemming verkeer; sectie K, nr. 1767, groot 7.580 m2, bestemming verkeer; sectie A, nr. 4429, groot 10.875 m2 bestemming verkeer/groen; sectie A, nr. 4430, groot 550 m2, bestemming groen. Gemeente Groningen: sectie C, nr. 10674, groot 205 m2, bestemming water. Gemeente Haren: sectie N, nr. 345, groot 3.210 m2, bestemming beheersverordening, buiten gebied. Gemeente Hoogkerk: sectie C, nr. 2379 groot 2.190 m2, bestemming groen, gedeelte water. Totaal groot 25.510 m2

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de gemeente Groningen, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van openbare infrastructuur is een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de gemeente Groningen de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod