Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse locaties

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst sluit op dinsdag 13 juni 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen die geïnteresseerd zijn in de overeenkomsten voor onderstaande locaties, kunnen hiervan beargumenteerd melding maken voor Dinsdag 13 juni 2023, 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond op de Oesterdam gelegen te Tholen, kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie K, nummer 354 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van een informatiepunt en ander straatmeubilair, zaaknummer 4870439, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Een oppervlakte grond ten behoeve van het aanleggen van een zuigleiding voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Twentekanaal, kadastraal bekend gemeente Ambt-Delden, sectie H, nummer 1966 gedeeltelijk, zaaknummer 5703461, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Een oppervlakte grond langs de rijksweg A28 bij hmp. 98,7 links in de gemeente Zwolle, Kadastraal bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie W, nummer 676 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen, behouden en onderhouden van sculptuur ‘De Feniks’, zaaknummer 5351660, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Een oppervlakte grond kadastraal bekend gemeente Ede, sectie E, nummer 1578 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van een peilbuis, zaaknummer 5451990, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Een oppervlakte grond langs de Rijksweg A15 nabij hmp. 159,6 links en rechts, in de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Elst, sectie M, nummers 1766 en 1768 en gemeente Nijmegen, sectie D, nummers 2830, 3203 en 3212, ten behoeve van het aanleggen van mantelbuizen inclusief 20 kV middenspanningskabels, zaaknummer 5703383, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Een oppervlakte grond kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer 7569 en gemeente Waddinxveen, sectie G, nummer 3122 beide gedeeltelijk, ten behoeve van een werkterrein als opslagplaats voor groen en infra werk van de gemeente Gouda, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028, zaaknummer 5751826, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;
• Een oppervlakte grond langs de N3, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie E, nummer 3614 gedeeltelijk, voor het leggen van een laagspanningskabel ten behoeve van een DRIS (Dynamisch Reis Informatie Systemen) ter plaatse van een bushalte, zaaknummer 5654157, argument kleine oppervlakte (max. 1 ha) en kleine tegenprestatie;

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op Dinsdag 13 juni 2023 Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.
Het is van belang dat bij interesse wordt aangetoond, waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet de ontvankelijkheid worden getoetst. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte.
Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
a. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
b. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
c. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart
Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 20 werkdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod