Opstalrecht
Nabij Bakelseweg 14a
te Aarle-Rixtel

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 9 juni 2023 tot 7 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Bakelseweg 14a, 5735 SC Aarle-Rixtel
Huidig gebruik:
Bos
Bestemming:
Bos
Perceelgrootte:
ca. 19.050 m²

Voornemen tot overeenkomst: opstalrecht t.b.v. batterijen Aarle-Rixtel

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via j.peijs@staatsbosbeheer.nl.

Algemene informatie
Staatsbosbeheer geeft gronden in gebruik op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan Staatsbosbeheer besluiten om van een openbare procedure af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht.

Als Staatsbosbeheer het voornemen heeft een gebruiksrecht aan een specifieke partij aan te bieden, dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Staatsbosbeheer geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen omdat u interesse heeft in het gebruiksrecht en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 juli 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan Staatsbosbeheer kenbaar maken. In dat geval onderzoekt Staatsbosbeheer of de ingebruikgeving alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van Staatsbosbeheer over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar j.peijs@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van "Interesse inzake opstalrecht Aarle-Rixtel".

Vastgoedinformatie
Staatsbosbeheer is voornemens om een opstalovereenkomst te sluiten voor het perceel, kadastrale gemeente Aarle Rixtel, sectie G, nummer 234.

- Omschrijving type vastgoed: bos
- Adres: nabij Bakelseweg 14a, 5735 SC Aarle-Rixtel.
- Kadastrale aanduiding: Aarle-Rixtel G 234
- Perceeloppervlak: 19.050 m2
- Vigerende bestemming: bos
- Toekomstige planologische bestemming: onbekend
- Functie, voormalig rijksgebruik: bos
- Ontsluiting van het vastgoed: via Bakelseweg en dan Wolfsputten

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Staatsbosbeheer is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Anesco, omdat dit de enige partij is die tot nu toe serieuze interesse heeft getoond in batterijlocaties bij Staatsbosbeheer.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar j.peijs@staatsbosbeheer.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Jan-Pieter Peijs
E-mailadres: j.peijs@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod