Percelen Hoofdvaartweg Lemmer-Delfzijl
Hoofdvaartweg
te Aduard, Groningen en Delfzijl

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 9 mei 2023 tot 8 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Hoofdvaartweg, 9831 Aduard, Groningen en Delfzijl
Huidig gebruik:
Water
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 12.458 m²

Voornemen tot overeenkomst: Restpercelen HLD Groningen

Update 8 juni 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Groningen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 juni 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29490 (Verkoop), restpercelen HLD Groningen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de kadastrale afwikkeling van de restpercelen infrastructuur water gelegen langs de Hoofdvaartweg Lemmer-Delfzijl (HLD).

  • Omschrijving type vastgoed: restpercelen infrastructuur, regeling beheer en onderhoud
  • Adres: Hoofdvaartweg Lemmer-Delfzijl (HLD)
  • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend gemeente Aduard, sectie B, nummer 3380, gemeente Groningen, sectie P, nummer 2331 en gemeente Delfzijl, sectie K, nummer 2650
  • Perceeloppervlak: groot 632 m², 7.091 m² en 4.735 m²
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): n.v.t.
  • Vigerende bestemming: water
  • Toekomstige planologische bestemming: water
  • Functie, voormalig rijksgebruik: openbare water
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare water

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de Provincie Groningen omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de Provincie Groningen de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Monique Zijlstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod