Vijf aaneengesloten percelen met agrarische bestemming
Nabij Lange Dwarsweg 2
te Rijpwetering

Verkocht

Vanaf 9 mei 2023 tot 4 juli 2023 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Lange Dwarsweg 2, 2375 PA Rijpwetering
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 12.187 m²

Vijftal aaneengesloten percelen grond nabij Lange Dwarsweg te Rijpwetering

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft door middel van een openbare inschrijving vijf aaneengesloten percelen grond nabij de Lange Dwarsweg 2 te Rijpwetering verkocht.

Omschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt vijf aaneengesloten percelen aan nabij de Lange Dwarsweg te Rijpwetering. Het object is kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie D, nummers 3214 (groot 208 m2), 3216 (groot 3.729 m2), 3782 (groot 5.255 m2), 3784 (groot 2.560 m2) en 3785 (435 m2) en de percelen zijn gezamenlijk groot 12.187 m2.

De percelen D 3214, 3785 en gedeelten van de percelen D 3216 en 3784 zijn in gebruik als grasland (circa 5.750 m2). Dit deel is tevens vastgelegd in de Basisregistratie Gewaspercelen als grasland. De grondsoort betreft veen.

Op perceel D 3782 staat een antennemast. Hiervoor is een huurovereenkomst gesloten.

Verder is een gedeelte van het object in gebruik als groen en ingeplant met bomen.

Ligging
Het object is gelegen in Rijpwetering tussen het doodlopende deel van de Lange Dwarsweg, de provinciale weg N445 (tussen Roelofarendsveen en Rijpwetering) en het spoortraject.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens het geldende bestemmingsplan “‘Buitengebied West’, vastgesteld op 27 mei 2015 door de gemeente Kaag en Braassem hebben de percelen een enkelbestemming “Agrarisch met waarden-landschapswaarden’’.

Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente Kaag en Braassem, te weten www.kaagenbraassem.nl / www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
Het object zal verkocht worden via een openbare inschrijving met onvoorwaardelijke biedingen.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Het Biedboek is kosteloos te bestellen.

Belangrijke datums
- 9 mei 2023: start openbare inschrijving, Biedboek met bijlagen beschikbaar
- 4 juli 2023 om 11.00 uur: uitbrengen biedingen (onvoorwaardelijk)
- 1 augustus 2023 (in beginsel): gunning

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod