Verhuur Jachtrecht binnen beheergebied WBE Rijnwaarden
Galgenaalsedijk (ongenummerd)
te Pannerden

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 8 mei 2023 tot 7 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Galgenaalsedijk (ongenummerd), 6686 BN Pannerden
Perceelgrootte:
ca. 216.10.32 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE Rijnwaarden

“Update 12 juni 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verhuur zal plaatsvinden aan WBE Rijnwaarden."

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht voor de periode van 6 jaren te verhuren van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2029 op diverse percelen kadastraal bekend gemeenten: Pannerden, Groessen Loo en Huissen, o.a:
- Pannerden A 776 etc.
- Groessen en Loo D 359 etc.
- Huissen C 845.
Totale oppervlakte ca. 216.10.32 hectaren.

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 juni 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 702265, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Rijnwaarden”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeenten Pannerden, Groessen en Loo en Huissen gelegen in de provincie Gelderland gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE Rijnwaarden.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid Rijnwaarden omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid Rijnwaarden.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod