Diverse percelen weg en berm
gelegen aan de Amsterdamsevaart
te Haarlem

Verkocht

Vanaf 3 mei 2023 tot 5 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Amsterdamsevaart, 2033 AA Haarlem
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 7.914 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen weg en berm te Haarlem

Update 6-6-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Haarlem.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 5 juni 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 30541 (Verkoop), diverse percelen weg en berm te Haarlem".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen weg en berm, plaatselijk bekend als de Amsterdamsevaart gelegen te Haarlem.

  • Omschrijving type vastgoed: diverse percelen weg en berm
  • Adres: Amsterdamsevaart te Haarlem
  • Kadastrale aanduiding: Gemeente Haarlem, sectie P, nummer 2529, groot 44 m² en gemeente Haarlem, sectie V, nummers 1520 (groot 1.193 m²), 1521 (groot 2.504 m²), 2071 (groot 1.438 m²) en 2073 (groot 2.735 m²).
  • Perceeloppervlak: totaal ca. 7.914 m²
  • Vigerende bestemming: Verkeer

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het RVB is op grond van de Wet Herverdeling Wegenbeheer verplicht de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Haarlem.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. S. Visser
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod