Perceel grond
gelegen achter het bedrijfspand Voorstraat 15
te Lekkerkerk

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 2 mei 2023 tot 1 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen achter het bedrijfspand Voorstraat 15, 2941 ET Lekkerkerk
Huidig gebruik:
Tuin
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 120 m²

Voornemen tot overeenkomst: een perceel grond achter het bedrijfspand Voorstraat 15 te Lekkerkerk

Update 1 juni 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar tevens erfpachter van het perceel grond.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 juni 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34586 (Verkoop), een perceel grond achter het bedrijfspand Voorstraat 15 te Lekkerkerk S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond achter het bedrijfspand Voorstraat 15 te Lekkerkerk.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond.
  • Adres: achter het bedrijfspand Voorstraat 15 te Lekkerkerk.
  • Kadastrale aanduiding: Lekkerkerk C 7527.
  • Perceeloppervlak: 120 m2.
  • Deels enkelbestemming Wonen en deels dubbelbestemming Waterstaat (Stroomvoerend rivierbed, milieuzone en grondwaterbeschermingsgebied).
  • Ontsluiting van het vastgoed: het perceel grond is niet vrij toegankelijk, maar enkel is dit bereikbaar via het aangrenzend perceel wat niet van de Staat in eigendom is.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een koopovereenkomst te sluiten met de aangrenzend eigenaar, aangezien het perceel niet zelfstandig ontsloten is. Bovendien is de aangrenzend eigenaar tevens erfpachter van het perceel grond.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P.N. van Riel
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod