Huurrecht benzinestation locatie 12. 'Ooiendonk'
gelegen aan de oostzijde van de rijksweg A2 ter hoogte van hectometerpaal 134.5 (Li)
te Liempde

Geveild

De veiling huurrechten vond plaats op 13 september 2023.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de oostzijde van de rijksweg A2 ter hoogte van hectometerpaal 134.5 (Li), Liempde

Benzinestation locatie 12. 'Ooiendonk'

“Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deze locatie op 13 september 2023 via een veiling opnieuw verhuurd. Alle veilinguitslagen zijn te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Eerdere informatie over de locatie en de veiling: “

Locatie 'Ooiendonk' is gelegen aan de oostzijde van de rijksweg A2 ter hoogte van hectometerpaal 134.5 Li te Liempde in de gemeente Boxtel (provincie Noord-Brabant).

Veiling huurrechten benzinestations
Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (in deze brochure verder aan te duiden als: de Wet) in werking getreden. Het doel van de Wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op, en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. Deze doelen vloeien voort uit het project getiteld Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) Benzinemarkt. De overheid beoogt met de Wet deze doelen te bereiken door het huurrecht voor een periode van 15 jaren op alle locaties (circa 250) voor een verkooppunt van motorbrandstoffen (verder: benzinestation) langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die op de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten.

Als de bestaande wederpartij van de Staat niet zelf het hoogste bod uitbrengt, komt de opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht ten goede aan de bestaande wederpartij.
Als de bestaande wederpartij zelf de hoogste bieder is, betaalt deze in de eerste ronde het verschil tussen het hoogste bod en het op één na hoogste bod, met een maximum van 30% van het eigen bod, aan de Staat.
De opbrengst van locaties die in de tweede ronde worden geveild, komt volledig ten goede aan de Staat.

Bij deze eenentwintigste veiling worden totaal zevenentwintig locaties geveild. Zeventien locaties worden voor het eerst geveild, deze locaties worden aangeboden in Ronde 1. Tien locaties zijn al eens eerder geveild (of vallen niet onder de overgangsbepalingen van de Wet), deze locaties worden aangeboden in Ronde 2. De veiling vind plaats op 13 september 2023.

Ronde 1
Locatie 1 ‘Akermaat’, Heemskerk (A9)
Locatie 2 ‘Aurora’, Leiderdorp (A4)
Locatie 3 ‘Bergermeer’, Alkmaar (N9)
Locatie 4 ‘Bodegraven’, Bodegraven (N11)
Locatie 5 ‘Bosserhof’, Echt (A2)
Locatie 6 ‘De Lucht’, Heesch (A59)
Locatie 7 ‘De Lucht West’, Bruchem (A2)
Locatie 8 ‘De Zuidpunt’, Dordrecht (A16)
Locatie 9 ‘Eemakker’, Eemnes (A27)
Locatie 10 ‘Geffense Barriere’, Geffen (A59)
Locatie 11 ‘Haarrijn’, Breukelen (A2)
Locatie 12 ‘Ooiendonk’, Liempde (A2)
Locatie 13 ‘Zaandam’, Oostzaan (A8)
Locatie 14 ‘Raakeind’, Gilze (A58)
Locatie 15 ‘Ridderkerk’, Ridderkerk (A15)
Locatie 16 ‘t Veentje’, Eemnes (A27)
Locatie 17 ‘Weerbroek’, Heteren (A50)

Ronde 2

Locatie 18 ‘De IJssel’, Nieuwegein (A2)
Locatie 19 ‘De Kroon’, Nieuwegein (A27)
Locatie 20 ‘De Sprang’, Sprang-Capelle (A59)
Locatie 21 ‘De Walden’, Ter Wispel (A7)
Locatie 22 ‘Het Veen’, Heerde (A50)
Locatie 23 ‘Lemsterhop’, Rutten (A6)
Locatie 24 ‘Molenkamp’, Rumpt (A15)
Locatie 25 ‘Smokkelpad wz’, Vriezenveen (N36)
Locatie 26 ‘t Hol’, Oud-Gastel (A17)
Locatie 27 ‘Veelsveld’, Deurningen (A1)

Veilingvolgorde
De volgorde waarin de huurrechten van de locaties worden geveild, zal de notaris bij loting vaststellen. De loting is openbaar en kan op verzoek worden bijgewoond. De uitslag van de loting wordt gepubliceerd op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Eind mei 2023
Biedboeken online beschikbaar.

14 juli 2023
Uiterste datum indienen toelatingsformulier en bijlagen. Uiterlijk 11 augustus 2023 wordt de mededeling over de toelating tot de veiling gedaan.

25 augustus 2023
Voor de toegelaten deelnemers is dit de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.

29 augustus 2023
Loting voor het bepalen van de volgorde waarin de huurrechten worden geveild.
Verzending biedkaarten aan de toegelaten deelnemers.

13 september 2023
Veiling huurrechten 27 benzinestation locaties.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden, toelatings- en veilingprocedure? Onder de button 'download meer informatie' vindt u de brochure Veiling huurrechten benzinestations 2023.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (3 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Zakelijke Lasten
Contactpersoon: De heer H. Teunissen
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl

Overige locaties

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod