Vml. Mob complex
Oostelijke Bermweg 20
te Vlissingen

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 1 mei 2023 tot 31 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Oostelijke Bermweg 20, 4382 NP Vlissingen
Bestemming:
Maatschappelijk - Militair / Militair Terrein
Perceelgrootte:
ca. 12.920 m²

Voornemen tot overeenkomst: Vml. MOB complex Vlissingen

Update 31-05-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Vlissingen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 31 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 27572 (Verkoop), vml. MOB complex Vlissingen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het vml. MOB complex te Vlissingen.

  • Omschrijving type vastgoed: 1 perceel met opstallen, 1 perceel grond. Percelen liggen niet aaneengesloten.
  • Adres: Oostelijke Bermweg, 4382 NP Vlissingen
  • Kadastrale aanduiding: Vlissingen K 450 en 351
  • Perceeloppervlak: totaal 12.920 m2
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): Niet bekend
  • Vigerende bestemming: Militair
  • Toekomstige planologische bestemming: Stadslandgoed
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Opslag, kantoor Militair gebruik
  • Ontsluiting van het vastgoed: directe ontsluiting middels een hek aan de Oostelijke Bermweg. Perceel Vlissingen K 351 heeft geen directe ontsluiting, te voet bereikbaar via aangrenzende percelen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Vlissingen , omdat het RVB op basis van de bestuursovereenkomst ‘Wind in de Zeilen’ en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is om de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Vlissingen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. L. Romein
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod