Perceel damwand langs het Zwarte Water
Industrieweg 9
te Hasselt

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 24 april 2023 tot 25 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Industrieweg 9, 8061 RB Hasselt
Huidig gebruik:
Kade
Bestemming:
Kade
Perceelgrootte:
ca. 61 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel (damwand) Hasselt A 4612

Update 25 mei 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 25 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34888 (Verkoop), Perceel Hasselt A 4612".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel kadastraal bekend gemeente Hasselt, sectie A, nummer 4612, groot 61 m² en plaatselijk gelegen aan de Industrieweg 9 te Hasselt.

  • Omschrijving type vastgoed: damwand/kade
  • Adres: Industrieweg 9 te Hasselt
  • Kadastrale aanduiding: perceel Hasselt, sectie A, nummer 4612
  • Perceeloppervlak: groot 61 m²
  • Vigerende bestemming: damwand/kade
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is/wordt gebruikt als kade
  • Ontsluiting van het vastgoed: via aangrenzend eigenaar

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Rijkswaterstaat heeft de onroerende zaak niet meer nodig voor haar taakuitoefening. De onroerende zaak kan verkocht worden om de situatie van eigendom, beheer en onderhoud in een hand te krijgen. De aangrenzend eigenaar is daarbij de enige serieuze gegadigde. Het perceel is enkel bereikbaar via het perceel van de aangrenzend eigenaar.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod