Perceel grond
gelegen aan de Veerdijk, bij voormalig veerplein Perkpolder
te Walsoorden

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 19 april 2023 tot 19 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Veerdijk, bij voormalig veerplein Perkpolder, Walsoorden
Huidig gebruik:
Braak liggend terrein
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 2.290 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Hontenisse L 1609 gelegen bij voormalig veerplein Perkpolder

Update 19 mei 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Dit perceel zal als ruilgrond worden ingezet bij een ruiling binnen het plangebied Perkpolder met de aanliggende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010245 (Verkoop), Perceel Hontenisse L 1609 gelegen bij voormalig veerplein Perkpolder".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor Perceel Hontenisse L 1609 gelegen bij voormalig veerplein Perkpolder

  • Omschrijving type vastgoed: braak liggend terrein
  • Kadastrale aanduiding: Hontenisse L 1609
  • Perceeloppervlak: 2.290 m2
  • Vigerende bestemming: Wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: Wonen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: berm bij voormalig veerplein Perkpolder
  • Ontsluiting van het vastgoed: Geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar Perkpolderhaven.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf wenst de ruilgrond in te zetten binnen het plangebied Perkpolder waarbij gronden feitelijk zijn ingericht als primaire waterkering (een gedeelte van de zogenaamde koppeldijk) die de Staat in eigendom wil verkrijgen. De primaire waterkering is in beheer en onderhoud bij het waterschap en de eigendom dient op termijn nog te worden overgedragen.
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de compensatiegrond. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen in aanmerking komt de partij die nog gronden aan de Staat moet afstaan.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. L. Romein
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod