Perceel grond
Rinkeweelsdijk
te Hippolytushoef

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Rinkeweelsdijk, te Hippolytushoef
Bestemming:
Agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde
Perceelgrootte:
ca. 5.391 m²

Perceel grond te Hippolytushoef

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt middels een openbare inschrijving via Van der Horst Rentmeesters een perceel grond gelegen nabij de Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef aan.

Omschrijving
Het object betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie G, nummer 1257. De oppervlakte van het perceel is ca. 5.391 m2.

De grondsoort is leemarm en zwak lemig fijn zand (bron Stiboka grondkaart Nederland).

Op het perceel is een herinrichtingsrente van € 5,13 per jaar van toepassing met een eindjaar van 2026.

Het perceel wordt in de huidige staat verkocht.

Ligging
Het object ligt nabij de Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef. Voor de ontsluiting naar de openbare weg is geen recht van overpad gevestigd.

Mogelijkheden en bestemming
Het perceel ligt in het gebied dat valt binnen ‘Bestemmingsplan Buitengebied 2002’. De beheersverordening Buitengebied Wieringen’ is vastgesteld op 5 november 2013. In de beheersverordening wordt in artikel 2.2 verklaard dat het ‘Bestemmingsplan Buitengebied 2002’ van toepassing blijft.

Het perceel heeft de bestemming: ‘agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde'. Het gebied heeft een hoge archeologische waarde.

Tevens is het perceel aangeduid als bijzonder provinciaal landschap (BPL) door de Provincie Noord-Holland.

Verkoopprocedure
Het object wordt verkocht via een openbare inschrijving met onvoorwaardelijke biedingen.

Bij interesse wordt een bezichtiging ingepland. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de makelaar.

Belangstellenden kunnen een bieding indienen middels het inschrijfformulier. Het is alleen mogelijk om een onvoorwaardelijke bieding in te dienen. De biedingen dienen per email (horstbv@planet.nl) te worden verzonden aan de verkopend makelaar voor donderdag 25 mei 2023 om 11.00 uur. Biedingen ingediend later dan voornoemd tijdstip worden niet meegenomen in de verkoopprocedure.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met Van der Horst Rentmeesters. Tevens wordt verwezen naar de website.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Van der Horst Rentmeesters
Contactpersoon: Dhr. E.J. van der Horst
Telefoon: 06 53 27 57 18
E-mailadres: horstbv@planet.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod