Perceel Princenhage P 2628 50 m2 gelegen bij
Liesboslaan 30
te Breda

Verkocht

Vanaf 12 april 2023 tot 12 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Liesboslaan 30, Breda
Huidig gebruik:
Tuin
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 50 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Princenhage P 2628 50 m2 gelegen bij Liesboslaan 30 te Breda

Update 12 mei 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24674 (Verkoop), Perceel Princenhage P 2628 50 m2 gelegen bij Liesboslaan 30 te Breda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel Princenhage P 2628 50 m2 gelegen bij Liesboslaan 30 te Breda.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel tuin
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Princenhage P 2628
  • Perceeloppervlak: 50 m2
  • Vigerende bestemming: Wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: Wonen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is destijds met meer aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Dit perceel resteerde na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar de Liesboslaan.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar tevens gebruiker van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze oppervlakte gelegen tussen zijn kavel/eigendom en de geluidswal langs de Ettensebaan.
Het totaal wordt al jarenlang als één kavel en als tuin gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrif
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrif

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod