Weggedeelte (trottoir)
Hoek Coehoornsingel/Berkelsingel
te Zutphen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 6 april 2023 tot 4 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Hoek Coehoornsingel/Berkelsingel, 7201 AG Zutphen
Perceelgrootte:
ca. 75 m²

Voornemen tot overeenkomst: weggedeelte (trottoir) op de hoek Coehoornsingel/Berkensingel te Zutphen

Update 4 mei 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden de gemeente Zutphen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 33629 (Verkoop), weggedeelte (trottoir) op de hoek Coehoornsingel/Berkensingel te Zutphen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een weggedeelte (trottoir) op de hoek Coehoornsingel/Berkensingel te Zutphen.

 • Omschrijving type vastgoed: weggedeelte (trottoir)
 • Kadastrale aanduiding: Gemeente Zutphen, sectie B, nummer 4849
 • Perceeloppervlak: 75 m²
 • Vigerende bestemming: 'verblijfsdoeleinden' en dubbelbestemming 'gebied met geringe archeologische waarde'
 • Toekomstige planologische bestemming: 'verblijfsdoeleinden' en dubbelbestemming 'gebied met geringe archeologische waarde'
 • Functie, voormalig rijksgebruik: weggedeelte (trottoir)
 • Ontsluiting van het vastgoed: maakt deel uit van de openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Zutphen, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod