Verkoop agrarisch erf met bedrijfswoning en opstallen
Uiterdijkenweg 14
te Luttelgeest

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 5 april 2023 tot 8 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken

0

Objectinformatie

Adres:
Uiterdijkenweg 14, 8315 PP Luttelgeest
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 1.00.00 ha

Verkoop Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest

Update 09-05-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan zittend reguliere pachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26747 (Verkoop), Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor perceel erf met ondergrond, agrarische bedrijfswoning en opstallen, in verpachte staat, gelegen aan het adres Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest.

  • Omschrijving type vastgoed: Perceel erf met ondergrond, agrarische bedrijfswoning en opstallen in verpachte staat
  • Adres: Uiterdijkenweg 14 te Luttelgeest
  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder, sectie G, nummer 2323 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: ongeveer 1.00.00 ha
  • Vigerende bestemming: Agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: Agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: Ontsloten aan openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met zittend reguliere pachter, daar pachter de dusdanig noodzakelijke investering nodig acht voor een gezonde voortzetting van de bedrijfsvoering en de investering niet past bij het gepachte. Daarnaast heeft de zittende reguliere pachter bij verkoop van het vastgoed aan een derde een (wettelijk) voorkeursrecht als bedoeld in afdeling 11 titel 5 boek 7 Burgerlijk Wetboek.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer P. Rigter
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod