Bouwkavel Dokter van Zeelandstraat 8 te Leidschendam
Dokter van Zeelandstraat 8
te Leidschendam

Verkocht

Het biedboek was beschikbaar van 17 januari 2018 tot en met 28 maart 2018

0

Objectinformatie

Adres:
Dokter van Zeelandstraat 8, 2265 BA Leidschendam
Huidig gebruik:
Braakliggend
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 0.31.66 ha

Verkocht onder voorbehoud: Bouwkavel Dokter van Zeelandstraat 8 te Leidschendam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 31 maart 2021 het object verkocht.

Het object betreft een braakliggend stuk grond bestaande uit drie percelen, ter hoogte van de Dokter van Zeelandstraat te Leidschendam. Dit braakliggend stuk grond is aangewezen als herontwikkelingslocatie voor woningbouw.

Ligging
Het perceel bevindt zich naast het Tribunaal in Leidschendam-Voorburg en is onderdeel van het gebied Klein Paspoelpolder. Dit gebied wordt in zijn geheel herontwikkeld.

Bestemmingsplan
De locatie is geschikt bevonden als commerciele nieuwbouwlocatie voor grondgebonden woningen. In samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg is het stedenbouwkundig kader vormgegeven in een spelregelkaart. Deze spelregelkaart vormt het vertrekpunt ten aanzien van de bouwpotentie en is met behulp van omwonenden en andere belanghebbende tot stand gekomen.
Voor nadere informatie over de herontwikkelingsmogelijkheden wordt verwezen naar de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Verkoopproces
De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving met een voorselectie. Er is sprake van een voorselectie waarbij onder andere aan de hand van een aantal referentieprojecten ervaring moet worden aangetoond met vergelijkbare projecten. Het gaat hier om aantoonbare ervaring, wat betekent verantwoordelijkheid hebben gedragen in één van de volgende disciplines: ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van minimaal twee (2) projecten, waarvan ten minste twee (2) projecten met een omvang van minimaal 1.000 m2 bruto vloer oppervlakte (BVO). De voorselectie sluit uiterlijk op woensdag 28 maart 2018 om 11.00 uur. Na de (beperkte) voorselectie krijgen partijen de uitnodiging een bod uit te brengen.

De Staat biedt de mogelijkheid een bieding onder voorwaarden in te dienen. Er kan zowel een onvoorwaardelijke als voorwaardelijke bieding worden uitgebracht. Uiterlijk op donderdag 17 mei 2018 voor 11:00 uur dient een bod te worden uitgebracht.

Na de bieding onderzoekt de Staat de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke- en de voorwaardelijke biedingen. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vooral de eventuele onzekerheid ten aanzien van afname - evenals de termijn waarbinnen de belangstellende de eigendomsoverdracht wil laten plaatsvinden - zal worden meegenomen in de afweging. De Staat beslist over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en over de gunning aan degene met de meest aanvaardbare bieding. Tevens is de Staat gerechtigd de gunning afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek. Een uitgebreidere omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek.

Belangrijke data:
• Start verkoop: woensdag 17 januari 2018
• Inleveren aanmeldingsformulier uiterlijk op woensdag 28 maart 2018 voor 11.00 uur
• Voorselectie en start biedingsfase uiterlijk op vrijdag13 april 2018
• Uitbrengen van biedingen: uiterlijk op donderdag 17 mei 2018 voor 11:00 uur
• In beginsel uiterlijk op donderdag 28 juni 2018 gunning.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u voor € 75,- bestellen.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (76 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Nabilla Gysemans
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod