Industrieterrein te Zwijndrecht, gelegen aan de rechteroever van de Oude Maas.
Grond nabij de Lindtsedijk
te Zwijndrecht

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst, procedure gesloten op 26 april 2023 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Grond nabij de Lindtsedijk, Zwijndrecht
Huidig gebruik:
Industrieterrein
Bestemming:
Industrieterrein
Perceelgrootte:
ca. 4.44.85 ha

Industrieterrein te Zwijndrecht, gelegen aan de rechteroever van de Oude Maas

Update 26 april 2023: Bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Er zijn geen bezwaren ingediend. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat diverse percelen grond gelegen aan de rechteroever van de Oude Maas, kadastraal bekend als gemeente Zwijndrecht, sectie C, nummers 2277, 2961, 3371, 3420, 3425, 3557, 3574, 3575 en 3419 gedeeltelijk met een totale oppervlakte van 4.44.85 ha in erfpacht uitgeven.

Andere partijen konden voor 26 april 2023 bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de heruitgifte van erfpacht op de bovengenoemde percelen. Er hebben zich geen bezwaarmakers gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locatie
Het betreft een oppervlakte grond nabij de Lindtsedijk te Zwijndrecht en is gelegen aan de rechteroever van de Oude Maas, kadastraal bekend als gemeente Zwijndrecht, sectie C, nummers 2277, 2961, 3371, 3420, 3425, 3557, 3574, 3575 en 3419 gedeeltelijk.
Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als industrieterrein.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtovereenkomst met de beoogde wederpartij die zittende erfpachter is.
Op het nieuwe erfpachtrecht zijn de Algemene erfpachtvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoedbedrijf 2020 van toepassing. Het gaat hierbij om een recht met een beoogde looptijd tot en met 30 juni 2050. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het recht van erfpacht (her) uitgeven aan Sime Darby Oils Zwijndrecht Refinery B.V.
Om andere partijen de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen de (her-)uitgifte van dit recht van erfpacht, publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf dit voornemen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevrouw J. Frishert
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod