Voormalig gemeentehuis inclusief voormalige Bodewoning, Oude Ulo en buitendienstlocatie met bijgebouwen
Tolberterstraat 66, 68, 70 en 72
te Leek

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Tolberterstraat 66, 68, 70 en 72, 9351 BJ Leek
Huidig gebruik:
In gebruik, deels leegstaand
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 7.070 m²
Perceelgrootte:
ca. 20.000 m²

Het voormalig gemeentehuis van Leek met bijgebouwen als voormalige Bodewoning, pand Oude Ulo en gemeentewerflocatie

Let op: dit object wordt aangeboden door gemeente Westerkwartier en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

Mogelijkheden en bestemming
Momenteel heeft de locatie de bestemming ‘Maatschappelijke Doeleinden’. De gemeente zoekt partijen die het complex herontwikkelen naar een woongebied.

Ligging
Het object is gelegen aan de rand van het centrum van Leek en maakt onderdeel uit van landgoed Nienoord. Het dorp is gelegen in de provincie Groningen op ca. 15 kilometer van de stad Groningen. Het perceel is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.

Omschrijving
De locatie bestaat uit een kavel ter grootte van ca. 2 hectare met bijbehorende opstallen.

Gemeentekantoor Leek
Het gebouw, nu nog in gebruik als gemeentehuis, bestaat uit meerdere aan elkaar verbonden gebouwdelen. De villa (Huize Klein Nienoord) is gebouwd in 1885. Vanaf 1935 in gebruik als gemeentehuis en in meerdere fasen uitgebouwd. De villa betreft een gemeentelijk monument.

Voormalige Bodewoning
De voormalige bodewoning is in 1920 gebouwd als dubbele garage. In 1956 verbouwd tot woning voor de bode. Thans kantoorruimte met twee naastgelegen garageboxen.

Buitendienstlocatie
Het hoofdgebouw op de buitendienstlocatie is tussen 1972 en 1975 in twee fasen gebouwd en bestaat uit een aantal werkplaatsen, opslagruimtes, een kleedruimte en een kantine. Naast het hoofdgebouw staan erop het terrein nog een opslagloods en zoutloods met een vermoedelijk bouwjaar van 1999

Oude Ulo
Het pand is in 1921-1922 gebouwd voor de huisvesting van de ULO, enkel malen uitgebouwd en verbouwd. Het pand wordt deels gebruikt als opslag en staat al enkele jaren grotendeels leeg. Bij het pand zijn nog een fietsenstalling en trafohuisje gebouwd.

Verkoopprocedure
De verkoop vindt plaats volgens een openbare verkoopprocedure met voorselectie. Dit is geen aanbestedingsprocedure. De procedure is verdeeld in twee fasen: een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase.

Fase 1: Aanmeldingsfase. In deze fase worden de aanmeldingen beoordeeld aan de hand van te stellen selectie-eisen en criteria. Het resultaat van deze fase is de selectie van maximaal vijf gegadigden, voor zover er voldoende gekwalificeerde gegadigden zijn.

Fase 2: Inschrijvingsfase. De geselecteerde maximaal vijf gegadigden worden toegelaten tot de inschrijvingsfase. De vijf gegadigden welke worden toegelaten tot de inschrijvingsfase krijgen de gelegenheid om de panden te bezichtigen (op afspraak). De inschrijvingen die worden gedaan, worden beoordeeld aan de hand van de inschrijvingsleidraad op op basis van beste- prijs-kwaliteitsverhouding.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de makelaar Bruining en De Reus Makelaars te Leek of fundainbusiness. Zij krijgen dan de benodigde informatie/documenten. Eventuele vragen met betrekking tot deze verkoopprocedure dienen uitsluitend digitaal en tot uiterlijk 4 april 2023, tot 12.00 uur te worden ingediend via bureauinkoop@westerkwartier.nl. Vragen dienen te worden ingediend via het format zoals beschreven in de aanmeldingsleidraad.

De complete aanmelding dient uiterlijk 18 april 2023 voor 12.00 uur te worden ingediend.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de verkopende makelaar Henk Wieland van Bruining en De Reus Makelaars te Leek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (176 MB)

Contactgegevens

Bruining en De Reus Makelaars
Contactpersoon: Henk Wieland
Telefoon: 0594 55 43 55
E-mailadres: leek@bruiningdereus.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod