Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Tilburg

Gegund

De meldingenlijst gesloten op donderdag 18 april 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen
Transactieprijs:

Diverse meldingen

Update 18 april 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomst sluiten met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgeving minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de melding staat een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor donderdag 18 april 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locatie gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond gelegen op de RVS kazerne te Oirschot (51B12), van het gebruik van het Verkeersoefenterrein (VOT) ten behoeve van opleidings- en vaardigheidstrainingen voor ambulancechauffeurs en Rapid Responders door de Stichting Ambulancevoorziening Limburg gedurende 10 dagen in 2023, zaaknummer 5708718, argument 1A: kortdurend gebruik.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de beoogde wederpartij. Om andere partijen de gelegenheid te geven konden zij hun interesse voor een locatie kenbaar maken en publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 18 april 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod