Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie.
te Tilburg

Gegund

De meldingenlijst gesloten op donderdag 11 april 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Update 11 april 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 11 april 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor één van deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locatie gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij en wordt volstaan met deze publicatie:

• Meerdere oppervlakte grond gelegen aan de westelijke zijde en de oostelijke zijde van het Twentekanaal, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie I, nummers 3128, 3125, 4286, 3127 en 3128 allen gedeeltelijk met een totale oppervlakte van ongeveer 1.670 m2, ten behoeve van het herinrichten en uitbreiden, de realisatie van camperparkeerplaatsen, het realiseren voor een botenhelling en een toegangsweg naar de te realiseren camperplaatsen, in de periode tot en met 31 juli 2028, zaaknummer 5295400, argument 1A: aangrenzende gebruiker, oppervlakte < 1 ha en tegenprestatie < € 1.500,00 per jaar.

• Een oppervlakte grond gelegen aan de Lange Kleiweg 40-42, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G, nummer 3073 gedeeltelijk met een oppervlakte van ongeveer 89 m2, ten behoeve van het plaatsen van een hijsopstelling voor de werkzaamheden aan het Shellgebouw, dat plaatsvindt op 18 en 25 maart 2023 tussen 07:00 en 17:00 uur, zaaknummer 5675387, argument 1A: kortdurend gebruik.

• Een oppervlakte grond gelegen aan weerszijden van de A15 ter hoogte van Meteren, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 3178, 3202, 3175, 3165, 3243, 3245, 3244 en 3373 allen gedeeltelijk, met een oppervlakte van ongeveer 31.679 m², ten behoeve van het realiseren van een werkterrein in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028, zaaknummer 4989992, argument 1B: ministeriele regeling.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartij. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor een locatie kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 11 april 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf| Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod