Peilschaalhuisje
Veerweg 2
te Zaltbommel

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 7 maart 2023 tot 4 april 2023, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Veerweg 2, 5301 CK Zaltbommel
Bestemming:
Verkeer/groen
Perceelgrootte:
ca. 62 m²

Voornemen tot overeenkomst: peilschaalhuisje te Zaltbommel

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 april 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 33068 (Verkoop), Zaltbommel Peilschaalhuisje".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor peilschaalhuisje te Zaltbommel.

  • Omschrijving type vastgoed: peilschaalhuisje
  • Kadastrale aanduiding: Zaltbommel A 4396. Enkel de opstal/huisje wordt verkocht. De ondergrond komt niet voor verkoop in aanmerking.
  • Perceeloppervlak: 62 m2
  • Vigerende bestemming: verkeer/groen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: peilschaalhuisje

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Zaltbommel, omdat de onroerende zaak enkel bereikbaar is vanaf grond welke in gebruik is bij de gemeente en de gemeente de enige serieuze gegadigde is voor de koop van de genoemde opstal.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod