Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Tilburg

Voornemen tot overeenkomst

De meldingenlijst gesloten op dinsdag 4 april 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen ingebruikgevingen.

Update 4 april 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op starten. Achter iedere melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 4 april 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor één van deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond van Het OTCRIJ gelegen op het Defensiecomplex de Strijpse Kampen, gelegen naast legerplaats Oirschot te Oirschot, ten behoeve van selectie en training van vrijwillige motorrijders en chauffeurs van personenauto’s die zich inzetten voor de Alpe d’HuZes en Tour du ALS met circa 150 deelnemers op zaterdag 15 april 2023, zaaknummer 5667230, argument A1: kortdurend gebruik.

• Oppervlakte grond gelegen in de Westerschelde te Hansweert, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie G, nummer 406 gedeeltelijk en gemeente Kruiningen, sectie O, nummer 1832 gedeeltelijk, ten behoeve van twee aanlanding/laad-los voorzieningen voor dijkversterking, zaaknummer 5445265, argument A1: kortdurend gebruik.

•Oppervlakte grond van een gedeelte van het militair oefenterrein de Vlasakkers te Amersfoort, ten behoeve van het organiseren van een rally en regelmatigheidsproef op 15 april 2023 van 10:00 tot 17:00 uur met 150 auto's, zaaknummer 5671936, argument A1: kortdurend gebruik.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor een locatie kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 4 april 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod