Melding Huurovereenkomst 230a-RUIMTE Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
Cascadeplein 2
te Groningen

Voornemen tot overeenkomst

Deze melding sluit op dinsdag 28 maart 2023 om 12:00 uur.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
Cascadeplein 2, 9726 AD Groningen
Huidig gebruik:
Rijkskantoor
Bestemming:
Wisselruimte t.b.v. een kantoorruimte
Oppervlakte (BVO):
ca. 712 m²

Onderhandse huurovereenkomst

De Staat, het Rijksvastgoedbedrijf, wil de kantoorruimte gelegen aan het Cascadeplein 2 te Groningen onderhands aanbieden aan het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, aangezien de ruimte zich binnen een rijkskantoor bevindt en de Groninger Archieven vanwege een taakstelling reeds gebruik maken van de ruimte. Door een renovatie moet het kantoorgedeelte tijdelijk worden verplaatst. Dit kan binnen hetzelfde complex, aangezien daar een wisselruimte vrij is. De kantoorruimte mag door het Rijksvastgoedbedrijf onderhands aan het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven worden aangeboden, aangezien deze onderhandse aanbieding aan deze beoogde wederpartij voldoet aan de hiervoor vereiste criteria:

• Het vastgoed van het Rijk wordt ingezet door de overheid voor uitvoering van haar wettelijke taken, zowel de Gemeente Groningen als Ministerie van OCW hebben wettelijke taken en bevoegdheden overgedragen aan de Groninger Archieven. De Groninger archieven worden hiervoor gefinancierd door gemeente en het Rijk (OCW).
• Er ligt een specifiek verzoek van de minister van OCW aan de staatssecretaris van BZK t.b.v. de huisvestingszorg voor OCW gelieerde instellingen. De Groninger archieven vallen onder de openbare lichamen Regionale Historische Centra, in deze OCW gelieerde instellingen.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Gebouwde zaken 230a en 290). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van contractinformatie, bv. 1 jaar met verlenging van telkens 1 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert deze overeenkomst via een melding in verband met een specifieke taakstelling zoals vermeld in de opdrachtbrief OCW 180529.

Melding

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de beoogde wederpartij. Om andere partijen de gelegenheid te geven om hun interesse voor de wisselruimte kenbaar te maken, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen tot het aangaan van de overeenkomst. Deze publicatie sluit op dinsdag 28 maart 2023. Voor die tijd dienen de partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.biedboekvzl@rijksoverheid.nl, onder vermelding van zaaknummer 5663980. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het is van belang dat uit het meldingsformulier blijkt waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te kunnen komen voor de wisselruimte. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte. Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets afgenomen, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders. Er wordt rekening gehouden met de volgende punten:

• Indien de onderbouwing als onvoldoende wordt beoordeeld, dan wordt/worden de melder/melders hiervan op de hoogte gebracht. Het Rijksvastgoedbedrijf zal dan door gaan met de uitgifte aan de beoogde wederpartij.
• Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie, wordt alsnog een openbare procedure gestart.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (107 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: mw. H. van der Spek
E-mailadres: postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod