Huurafhankelijk recht van opstal voor een tweetal uitkijkposten op de Koning Willem Alexander Boulevard in Maassluis
Gelegen aan de Koning Willem Alexander Boulevard
te Maassluis

Gegund

Voornemen tot overeenkomst is gesloten op dinsdag 23 maart 2023, 12:00 uur

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Koning Willem Alexander Boulevard, Maassluis
Huidig gebruik:
Een uitkijkpost is al gerealiseerd en de andere locatie betreft momenteel groen
Bestemming:
Groen/Water
Perceelgrootte:
ca. 0.01.29 ha

Een huurafhankelijk recht van opstal voor het hebben van een tweetal uitkijkposten aan de Koning Willem Alexander Boulevard te Maasluis.

Update 23 maart 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurafhankelijk recht van opstal vestigen voor een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie A, met nummer 4237 en sectie D met nummer 10347 voor de duur van 15 jaar met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging.

Andere partijen konden voor dinsdag 23 maart 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locaties van de uitkijkposten zijn gelegen op de kadastrale percelen:
Gemeente Maassluis, sectie A, nummer 4237, gedeeltelijk
Gemeente Maassluis, sectie D, nummer 10347, gedeeltelijk
De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor een tweetal, openbare en voor het publiek toegankelijke, uitkijkposten.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurafhankelijk recht van opstal met de beoogde wederpartij. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 15 jaar met na afloop een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Op het huurafhankelijk recht van opstal zijn de Algemene voorwaarden huurovereenkomst ongebouwde onroerende zaal met huurafhankelijk recht van opstal Rijksvastgoedbedrijf 2022 van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de beoogde wederpartij omdat het betreffende stuk rijksgrond niet of minder doelmatig door een andere partij dan de beoogde gebruiker met de door het Rijk beoogde functie in gebruik genomen kan worden. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevr. A. Kortekaas
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod