Perceel grond Oosterzee N 176
Schoterzijl 5
te Bantega

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 28 augustus 2023 tot 25 september 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Schoterzijl 5, 8538 XP Bantega
Bestemming:
Recreatie -verblijfsrecreatie
Perceelgrootte:
ca. 2.055 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond Oosterzee N 176

Update 25-09-20293: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de huidige gebruikers van het perceel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk maandag 25 september 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 32274 (Verkoop), Oosterzee N 176".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel grond kadastraal bekend Oosterzee N 176.

  • Omschrijving type vastgoed: Perceel grond
  • Adres: Schoterzijl te Bantega
  • Kadastrale aanduiding: Oosterzee N 176
  • Perceeloppervlak: 2.055 m2
  • Vigerende bestemming: enkelbestemming recreatie -verblijfsrecreatie en (klein deel) dubbelstemming cultuurhistorie;
  • Toekomstige planologische bestemming: conform huidige bestemming
  • Functie, voormalig rijksgebruik: water/camping
  • Ontsluiting van het vastgoed: via percelen waterschap.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de huidige gebruiker van het perceel, vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen voor de toegang naar het perceel.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod