Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Broek en Duin
perceel grond gelegen
te Drunen

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 8 februari 2023 tot 8 maart 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
perceel grond gelegen, Drunen
Bestemming:
Uitgifte jachtrechten
Perceelgrootte:
ca. 11.91.00 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE Broek en Duin

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens te verhuren het jachtrecht van het perceel kadastraal bekend gemeente Drunen, Sectie L, nummer 247, ongeveer groot 11.91.00 ha, voor de periode van 6 jaren van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2029.

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd.
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 maart 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 702105, verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Broek en Duin”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op het perceel, plaatselijk gelegen in Drunen (Noord-Brabant) kadastraal bekend gemeente Drunen, Sectie L, nummer 247, ongeveer groot 11.91.00 ha, gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemd gedeeltelijk perceel is volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE Broek en Duin.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid Broek en Duin omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van WBE Broek en Duin.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod