Percelen grond en vestiging opstalrechten
Langs de A1-A6
te Gooise Meren

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 7 februari 2023 tot 9 maart 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Langs de A1-A6, te Gooise Meren
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
Infra, Groen, Natuur en Water

Voornemen tot overeenkomst: Ruiling A1 - A6 SAA (cluster 2)

Update 9 maart 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Gooise Meren.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt/ruilt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen/ruilen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 maart 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018398 (Verkoop/ruiling), Ruiling A1 - A6 SAA (cluster 2)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor de percelen grond met opstallen en verder toebehoren gelegen langs A1-A6 nabij de gemeente Gooise Meren. Tevens is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens om opstalrechten te (laten) vestigen ten name van de gemeente op diverse percelen langs A1-A6 nabij de gemeente Gooise Meren.
- Omschrijving type vastgoed: (gedeeltelijke) percelen grond met weg, berm, groen, natuur en water.
- Adres: langs de A1-A6 nabij de gemeente Gooise Meren
- Kadastrale aanduiding: zie bestand, bij ‘download meer informatie’
- Perceeloppervlak: zie bestand, bij ‘download meer informatie’
- Bestemming: deels ‘Infra’, deels ‘Groen’, deels ‘Natuur’ en deels ‘Water’
- Functie, voormalig rijksgebruik: weg, berm en water

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met gemeente Gooise Meren, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (103 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod