Te ontwikkelen natuurterrein Munnikenland
ten westen van Brakel
te Zaltbommel

Verkocht

Vanaf 30 december 2015 tot 1 februari 2016 was het digitale biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
ten westen van Brakel, 5307 TG Zaltbommel
Huidig gebruik:
Natuurontwikkeling als bedoeld in de Integrale Planstudie Munnikenland d.d. 22 februari 2012
Perceelgrootte:
ca. 160.00.00 ha

Verkocht: natuurterrein Munnikenland

Het terrein van 160 hectare is verkocht aan Staatsbosbeheer.

In het Munnikenland, ten westen van Brakel, werden natuurgronden beheerd die in eigendom toebehoorden aan zowel de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf), als aan verschillende particuliere grondeigenaren en Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf te willen kopen. Het Rijksvastgoedbedrijf is daartoe bereid geweest en heeft de waarde van betreffende gronden, rekening houdend met de op die gronden rustende beheer- en onderhoudsverplichting, laten taxeren.
Het Rijksvastgoedbedrijf wilde echter niet eerder tot verkoop en overdracht aan Staatsbosbeheer overgaan, dan nadat ook andere mogelijk geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven dat zij bereid zijn de gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde en onder dezelfde voorwaarden te kopen.

Deelname aan deze belangstellingsregistratie was mogelijk door het biedboek te kopen. Het biedboek was beschikbaar tot 1 februari 2016. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft binnen voornoemde termijn geen bericht ontvangen waaruit de wens blijkt om betreffende gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde te kopen. De gronden zijn daarom verkocht aan Staatsbosbeheer.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Janny (J.A.) Niehoff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod